เยี่ยมชมพื้นที่ครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่ แบบของจังหวัดสุรินทร์ 1:2 ธารานาวา ของนายวิเวก ตรงสูญดี

@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰
📅วันที่ 9 มิถุนายน 2564
นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยทีมงาน สพจ. และทีมงาน สพอ.เมืองสุรินทร์ สพอ.ปราสาท สพอ.จอมพระ สพอ.เขวาสินรินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่ แบบของจังหวัดสุรินทร์ 1:2 ธารานาวา ของนายวิเวก ตรงสูญดี บ้านโคกยางชุม หมู่ที่ 4 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท พร้อมเยี่ยมชมและซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของต.ปราสาททนง เช่น ผักและผลไม้อินทรีย์ปลอดสารพิษ ไส้กรอกหมู มะม่วงกวน เป็นต้น

(Visited 93 times, 1 visits today)