เยี่ยมชมกลุ่มทออาชีพผ้าไหมของนางดิม ตินานพ ประธานกลุ่มฯ บ้านยางตาราด

@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰
📅วันที่ 9 มิถุนายน 2564
นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยทีมงาน สพจ. และทีมงาน สพอ.เมืองสุรินทร์ สพอ.ปราสาท สพอ.จอมพระ สพอ.เขวาสินรินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มทออาชีพผ้าไหมของนางดิม ตินานพ ประธานกลุ่มฯ บ้านยางตาราด หมู่ที่ 10 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท นายวสันต์ ชิงชนะ(พจ.) ได้พบปะพูดคุยพร้อมมอบนโยบายแก่กลุ่มทออาชีพผ้าไหมบ้านยางตาราด และเยี่ยมชมและซื้อผ้าไห

(Visited 40 times, 1 visits today)