ประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯอำเภอปราสาท

@สพอ.ปราสาท
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯอำเภอปราสาท เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำหลักฐานเพื่อส่งเบิกโครงการโคก หนอง นา โมเดล ในทิศทางเดียวกันและถูกต้อง ณ ห้องประชุมสุขบท ที่ว่าการอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(Visited 13 times, 1 visits today)