จัดกิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการพัฒนาครัวเรือนยากจน ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของจังหวัดสุรินทร์

@สพอ.ปราสาท
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท จัดกิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการพัฒนาครัวเรือนยากจน ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของจังหวัดสุรินทร์ จำนวนทั้งหมด 18 ตำบล 270 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่ายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
อำเภอปราสาทได้รับเกียรติจากนางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมงานจาก สพจ.สุรินทร์ โดยได้บรรยายให้ความรู้ และมอบนโยบายของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของจังหวัดสุรินทร์แก่กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจนของอำเภอปราสาท นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท ได้มาพบปะกับครัวเรือนยากจน พร้อมมอบนโยบายและความสำคัญของภารกิจการแก้ไข้ความยากจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชนอำเภอปราสาท นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้บรรยายและรายงานในที่ประชุมจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของครัวเรือนยากจนทั้ง 18 ตำบล เพื่อจะนำข้อมูลในการประชุมครั้งนี้นำไปแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ที่ว่าการอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(Visited 9 times, 1 visits today)