กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดนิทรรศการและสาธิตนิทรรศการมีชีวิต ตามโครงการ “ช่วยแม่ขายของ”

@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰
📅วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
📣นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท พร้อมด้วยนางสาววันวิสา สายแสงจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, พัฒนากรประจำตำบลบ้านไทร และนายจตุพร เสียงเพราะ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตำบลบ้านไทร ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดนิทรรศการและสาธิตนิทรรศการมีชีวิต ตามโครงการ “ช่วยแม่ขายของ” โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เรียนเชิญนางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท ให้มาเป็นวิทยากรบรรยายและแชร์ประสบการด้านการ “สร้างเรื่องราว (Story) ผลิตภัณฑ์และการจัดนิทรรศการมีชีวิต และ ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น ผ้าไหม มัดหมี่ สินค้าเกษตร เป็นต้น ตามภารกิจของกรมพัฒนาชุมชนและการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกวัด หมู่8 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

(Visited 8 times, 1 visits today)