ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2564

@พอ.ปราสาท
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท พร้อมด้วยนางสาววิมลลักษณ์ โสระวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในที่ประชุม
(Visited 5 times, 1 visits today)