ประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอปราสาท

🔺สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
🗒วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
👉นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงข้อราชการ ซึ่งได้นำเสนอผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ที่เตรียมเข้าประกวดผ้าไหมในระดับจังหวัด มีกลุ่มทอผ้าไหม ตำบลทมอ ตำบลโคกยาง ตำบลกันตรวจระมวล ตำบลบ้านไทร ณ หอประชุมอำเภอปราสาท เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำ ส่วนราชการ ได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของผ้าไหม ทำให้กลุ่มทอผ้าไหมมีกำลังใจ มีความภาคภูมิใจ และรวมกลุ่มกันทอผ้าไหม ให้เกิดอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
🌳🌳🌳🌳

(Visited 9 times, 1 visits today)