@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰 📅วันที่ 9 เมษายน 2564 ประชุมช่างผู้ควบคุมงานทั้ง 18 ตำบลของอำเภอปราสาท

วันที่ 9 เมษายน 2564
นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล(นพต.) ประชุมช่างผู้ควบคุมงานทั้ง 18 ตำบลของอำเภอปราสาท เพื่อสร้างความเข้าในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาเพื่อสามารถดำเนินการงานขุดปรับพื้นที่ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ถูกต้องและเรียบร้อยตามจุดประสงค์ของโครงการ ณ หอประชุมสุขบท ที่ว่าการอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(Visited 13 times, 1 visits today)