@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰 ประชุมขับเคลื่อนการทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 9 เมษายน 2564
นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล(นพต.) ประชุมขับเคลื่อนการทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และติดตามงานขุดปรับพื้นที่ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมสุขบท ที่ว่าการอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(Visited 15 times, 1 visits today)