@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰 ประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการสัญจร

 วันที่ 1 เมษายน 2564
นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอ ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการสัญจร เพื่อชี้แจงและรับทราบงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ โดมเต๋าสะเร็น ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(Visited 37 times, 1 visits today)