@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰 ติดตามงานโคก หนอง นา โมเดลของอำเภอปราสาท

วันที่ 24 มีนาคม 2564
นายอดุลย์ ดีอ้อม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามงานโคก หนอง นา โมเดลของอำเภอปราสาท โดยมีนางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและประชุมในการติดตามงานโคก หนอง นา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(Visited 22 times, 1 visits today)