@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰 กิจกรรม“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างทางอาหาร”

วันที่ 12 มีนาคม 2564
นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล(นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล(นพร.) ร่วมกิจกรรม“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างทางอาหาร” ณ บ้านพักนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหน่วยงานราชการ กรมการปกครอง เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ กิ่งอาชาอำเภอ และอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
(Visited 11 times, 1 visits today)