⏩ @…อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประชุมครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล มีกลุ่มเป้าหมาย 246 ครัวเรือน

🌱🥬สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ์เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดล
📅 วันที่ 18 มีนาคม 2564
👉 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ) นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนา (นพต) นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร)
💫✨ดำเนินการประชุมครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล มีกลุ่มเป้าหมาย 246 ครัวเรือน ทั้งงบประมาณปกติของกรมการพัฒนาชุมชน งบกระตุ้นเศรษฐกิจ (เฟส1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สื่อสารสร้างการรับรู้ในการดำเนินงานตามกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

(Visited 16 times, 1 visits today)