@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰 ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้ชื่อโครงการ “เสริมสร้างพลังสตรีสุรินทร์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในวันสตรีสากล”

วันที่ 8 มีนาคม 2564
นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้ชื่อโครงการ “เสริมสร้างพลังสตรีสุรินทร์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในวันสตรีสากล” โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(Visited 9 times, 1 visits today)