@🐘🌾สพอ.ปราสาท🌾🏰 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

📅วันที่ 1 มีนาคม 2564
📣นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอปราสาท มอบหมายให้นางสาวนิตย์รดี กะการดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ของนางสาวรัตนาภรณ์ กำจัดภัย ประธานกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านระวีนาครอง หมู่8 และนางประภา ประชุมฉลาด ประธานกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านปราสาทททนง หมู่5 ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร

(Visited 8 times, 1 visits today)