โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์

นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุรินทร์ เทศกิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 534 times, 1 visits today)