❤พช.พระสมุทรเจดีย์ ขับเคลื่อนงานจิตอาสา

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ ขับเคลื่อนงานจิตอาสา

🗓วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

💕คณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ วัดจันทร์แก้วเพชรถาวรวนาราม หมู่ที่ 1 บ้านหัวป่า ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐️โดยกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ เป็นการปลูกต้นไม้และทำความสะอาดในบริเวณวัด ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสา เป็นการทำให้จิตของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#จิตอาสา

#อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 6 times, 1 visits today)