❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

🗓วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

💕นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยนายสุรินทร์ เทศกิจ และนายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกับนายพันลพ งามหยดย้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านยายสี ตำบลในคลองบางปลากด นายสนอง แก้วจันทร์ และนางซ้อน บุญทิน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยายสี หมู่ที่ 1 ตำบลในคลองบางปลากด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านยายสี ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐️ซึ่งในโอกาสครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในปี พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการออมของประชาชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในโอกาสครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 6 มีนาคม 2565 และกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออม” ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2565 รวมไปถึงการรณรงค์ส่งเสริมการออมและการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดทำโครงการมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน เพื่อเผยแพร่ สร้างการรับรู้ด้านการส่งเสริมการออม และการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออมและมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทั้งนี้อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เห็นว่าบ้านยายสี หมู่ที่ 1 ตำบลในคลองบางปลากด มีความพร้อมในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 19 times, 1 visits today)