❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🗓วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

💕ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาเกลือ  ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติการขอยืมเงินผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพื่อไปซ่อมแซมบ้าน ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP Logbook จำนวน 20,000 บาท ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐️ทั้งนี้ ครัวเรือนดังกล่าว มีมิติความยากจน จำนวน 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านความเป็นอยู่ และมิติด้านรายได้ ระดับการแก้ไขเร่งด่วน ในระดับ 4 และมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวน 7 คน ซึ่งระบบ TPMAP เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ทำให้สามารถนำมาใช้ช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้โดยสามารถใช้ช่วยระบุปัญหาที่เกี่ยวกับความยากจน โดยสามารถใช้ตอบคำถาม 3 ข้อ ได้แก่ คนจนอยู่ที่ไหน? คนจนมีปัญหาอะไร? จะพ้นความยากจนได้อย่างไร?

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#ศจพ

#TPMAP

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 10 times, 1 visits today)