❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้า บวร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2565

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้า บวร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2565

🗓วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

💕นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในคลองบางปลากด นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านบางปลากด หมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้านบ้านคุ้มคลองฝาย หมู่ที่ 5 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลในคลองบางปลากด และชาวบ้านบ้านบางปลากด หมู่ที่ 3 บ้านคุ้มคลองฝาย หมู่ที่ 5 จำนวน 30 คน ดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2565 ณ วัดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐ทั้งนี้ พระมหาวิฑูร ธมฺมโชโต ป.ธ.8 เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และเจ้าอาวาสวัดใหญ่ พระมหากิตติศักดิ์ สิริวฑฺฒโก ป.ธ.3 เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และพระลูกวัดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2565 โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการพัฒนาพื้นที่สภาพแวดล้อมทั่วไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัติย์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของมหาเถรสมาคม อันเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัด ให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามวิถี 5ส

💕สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#วัดประชารัฐสร้างสุข

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

 

(Visited 13 times, 1 visits today)