❤พช. พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าส่งเสริมเส้นทางสินค้า OTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

❤พช. พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าส่งเสริมเส้นทางสินค้า OTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

🗓วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น.

💕นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มอบหมายให้นายสุรินทร์ เทศกิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมวางแผนกับนายธิติวัฒน์ ชูรัตนหิรัญโชติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองตาเพิ่ม ตำบลแหลมฟ้าผ่า ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเส้นทางสินค้า OTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ชั้น 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหาร ผู้ประกอบการชุมชนให้มีความพร้อมในการสร้างอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน และจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับลูกค้า พร้อมทั้งยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ประชาชนในชุมชน ซึ่งมีกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ)
  2. กิจกรรมการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว
  3. กิจกรรมการจัดโปรแกรมภาพรวมเพื่อใช้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน

💕สพอ. พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์:  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 7 times, 1 visits today)