❤พช.พระสมุทรเจดีย์ สร้างเครือข่าย หนุนเสริม บวร

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ สร้างเครือข่าย หนุนเสริม บวร

🗓วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.

💕นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มอบหมายให้ นายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด สำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ณ วัดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐ทั้งนี้ การสำรวจพื้นที่ในวันนี้ เป็นการกำหนดพื้นที่พัฒนาสภาพแวดล้อมทั่วไป ตามการพัฒนา 9 พื้นที่ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัติย์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของมหาเถรสมาคม อันเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัด ให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามวิถี 5ส

💕สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#วัดประชารัฐสร้างสุข

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 7 times, 1 visits today)