❤พช.พระสมุทรเจดีย์ ติดตามตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ ติดตามตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

🗓วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.

💕นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มอบหมายให้นางสาววิมลศิริ อินทะแสน และนายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ติดตามผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มาจำหน่ายในตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณที่จัดงานพระสมุทรเจดีย์แฟร์หน้าที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐️ทั้งนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นายวีรยุทธ ภูทัตโต นักการตลาดรุ่นใหม่ มาจัดกิจกรรมไลน์สดผ่าน facebook OTOP สมุทรปราการ เพื่อเชิญชวนมาร่วมอุดหนุน สินค้า OTOP สินค้าชุมชน ซึ่งตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ในงานพระสมุทรเจดีย์แฟร์ จัดถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

💕ซึ่งยอดจำหน่าย ณ ปัจจุบัน เป็นเงิน 46,293 บาท

  • ยอดขายอันดับที่ 1 ได้แก่ ผัดไทยโบราณสามรส มียอดขายเป็นเงิน 3,500 บาท
  • ยอดขายอันดับที่ 2 ได้แก่ สีนวลกระเป๋าผ้า มียอดขายเป็นเงิน 2,380 บาท
  • ยอดขายอันดับที่ 3 ได้แก่ นิตยาผ้าฝ้าย มียอดขายเป็นเงิน 1,900 บาท (ข้อมูลยอดขายเฉพาะวันนี้)

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#OTOP

#ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 9 times, 1 visits today)