❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เป็นวิทยากรให้ความกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เป็นวิทยากรให้ความกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🗓วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

💕นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มอบหมายให้นายสุรินทร์ เทศกิจ และนายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นวิทยากรให้ความกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐️โดยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดที่ดินแบบโคก หนอง นา โมเดล ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการสร้างพื้นที่ทำกิน มีอาหาร มีน้ำไว้กินไว้ใช้ และสามารถเข้าถึงพลังงานได้ และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งได้มีการฝึกปฏิบัติออกแบบพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 7 times, 1 visits today)