❤พช.พระสมุทรเจดีย์ ร่วมอบรมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ ร่วมอบรมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

🗓วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

💕สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยนางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มอบหมายให้นายสุรินทร์ เทศกิจ นางสาววิมลศิริ อินทะแสน และนายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และนายอภิศักดิ์ บุญแช่ม ทีมคู่หูคู่คิด เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล  ผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ชั้น 3  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐️โดยการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และผ่านระบบ TV พช. มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจ และมีองค์ความรู้ มีทักษะในงานด้านทุนชุมชน สามารถถ่ายทอดและนำแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#ทุนชุมชน

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 11 times, 1 visits today)