❤พช.พระสมุทรเจดีย์ ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของปลัดกระทรวงมหาดไทย

❤พช.พระสมุทรเจดีย์ ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของปลัดกระทรวงมหาดไทย

🗓วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

💕นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยนางสาววิมลศิริ อินทะแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบออนไลน์ทาง Facebook กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ชั้น 3  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐️ในการนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายสำคัญ ดังนี้

  1. แก่นการพัฒนา คือ การพัฒนาคน เพราะเราทำงานกับคน พัฒนาคนของกรมการพัฒนาชุมชน ต้องทำให้คนเกิดศรัทธากับเรา เพื่อเกิดการสร้างภาคีเครือข่ายที่จะช่วยขับเคลื่อนงาน อันจะนำไปสู่ความสามัคคีคือพลัง ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน พัฒนาคนในชุมชน ให้มีศักยภาพ สามารถดึงจุดเด่นมาขับเคลื่อนการพัฒนางานต่าง ๆ ในชุมชน
  2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เรียบเรียงข้อมูลนำเสนอให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  3. การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ :  พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 6 times, 1 visits today)