อาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย prasamutchedi วันที่ 22 ก.ย. 2564

❤️พช.พระสมุทรเจดีย์ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พช.พระสมุทรเจดีย์ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเ [...]