จัดการประชุมการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี จัดการประชุมการเตรียมกา [...]
อ่านเพิ่มเติม