📢📢พช.ปราณบุรี ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปราณบุรี📢📢

<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
🌱นางขวัญเรือน โสทน พัฒนาการอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี จัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปราณบุรี
✨โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละกองทุน
2.การให้ความสำคัญการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3.การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกันของเครือข่ายระดับตำบล เช่น การจัดทำกิจกรรม/โครงการร่วมกันทั้งตำบล
4.การคัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปราณบุรี ปี พ.ศ. 2565
5.กองทุนแม่ของแผ่นดินทุกกองทุนประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสมัครเป็นสมาชิก To Be Number One
6.การจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนแม่อำเภอปราณบุรีในปี พ.ศ. 2655
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2 อำเภอปราณบุรี
(Visited 15 times, 1 visits today)