สพอ.ปราณบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 8 มี.ค.61 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางอำนวยนาถ เอียดสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ “เทิดไท้องค์ราชินี พัฒนาสตรีอำเภอปราณบุรี สู่วิถีพอเพียง” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์กรสตรีให้มีความเข้มแข็ง ผนึกความรักสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม นำพาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ วัดเขาน้อยบน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 88 times, 1 visits today)