ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอปราณบุรี

<< ประจวบคีรีขันธ์ >> วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
นายเจษฎา ธิติเวสส์ พัฒนาการอำเภอปราณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและลงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี (ชั้นที่2) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 81 times, 1 visits today)