ประชุมผู้นำ อช. อำเภอปราณบุรี

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
นายเจษฎา ธิติเวสส์ พัฒนาการอำเภอปราณบุรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอปราณบุรี เพื่อมอบค่าตอบแทนและเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี วันอาสาพัฒนาชุมชน โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ป่าหมาก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 36 times, 1 visits today)