ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบชลประธานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง – นางแสงเดือน ยืนยิ่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบชลประธานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง – นางสุดท้าย อินทยุง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบชลประธานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง – นายอภิชา เตียงประโคน

ดาวน์โหลด

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ