ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครงาน เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”