โครงสร้างบุคคลากร

นางสำรวย เดชผิว

พัฒนาการอำเภอประจันตคาม

pi

นายธีรศักดิ์ จำปาทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโพธิ์งามและตำบลประจันตคาม

นางจุฑามาศ ดีวุ่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านหอย ตำบลเกาะลอย และตำบลดงบัง

นางวารุณี พันธืภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 418 times, 1 visits today)