พช.ประจันตคาม ร่วมประชุมการดำเนินโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ เพื่อติดตาม สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงในการลงพื้นที่ จัดทำแผนครัวเรือน และบันทึกการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

เข้าชม 16 ครั้ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. นางสำรวย เดชผิว พัฒนาการอำเภอประจันตคามและพี่เลี้ยงอำเภอประจันตคาม ร่วมประชุมการดำเนินโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อติดตาม สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงในการลงพื้นที่ จัดทำแผนครัวเรือน และบันทึกการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีนายชัยณรงค์ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศและนายอภิเดช สระบัว นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ หอประชุมอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ในช่วงท้ายได้ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “BIG DATA” “Click ชุมชน” และ “CDD พกพา”  โดยดาวน์โหลดบนมือถือ ให้การเข้าถึงข้อมูลและบริการจากกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 16 times, 1 visits today)