ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสำรวย เดชผิว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอประจันตคาม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน