นางพนิดา กุโรรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย prachak วันที่ 11 มี.ค. 2564

วันสตรีสากล 64” สตรีอำเภอประจักษ์ศิลปาคม มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ เพิ่มบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งแก่สังคมสู่ความเท่าเทียม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย prachak วันที่ 11 มี.ค. 2564

วันสตรีสากล 64” สตรีอำเภอประจักษ์ศิลปาคม มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ เพิ่มบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งแก่สังคมสู่ความเท่าเทียม

“พระนามกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชื่นชมผ้าหมี่ย้อมคร [...]