นางพนิดา กุโรรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี