ร่วมขับเคลื่อนงานแก้จนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านความเป็นอยู่

🔜วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. >>นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลควร ร่วมขับเคลื่อนงานแก้จนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านความเป็นอยู่ >>กิจกรรมปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายจากระบบ TPMAP จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1. นางผัด ธรรมศิริ บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 4 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
2. นายนั่น ใจเย็น บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 4 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
▶️ในการนี้ นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์ พัฒนาการอำเภอปง มอบหมายให้นางสาวจิตรา คนดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
(Visited 13 times, 1 visits today)