ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐ เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน “ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน”

🔜วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. >>นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์ พัฒนาการอำเภอปง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง >>ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐ เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน “ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้ของประชาชน และเสริมสร้างวินัยทางการเงิน โดยมีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม จำนวน 30 คน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

(Visited 13 times, 1 visits today)