นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย pong วันที่ 09 มี.ค. 2565

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ภายใต้ โครงการรวมพลังสตรีศรีพะเยา เนื่องในวันสตรีสากลวันที่ 8 มีนาคม 2565” และมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน จังหวัดพะเยาประจำปี 2565