นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก รับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนในเครือข่ายกุตาไก้-นามะเขือ จำนวน ๑๓,๐๑๙ ดอก

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.>>> นายทศพร แก้วด [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ >>> นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

น.ส.สุขใจ ชมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ร่วมออกตรวจติดตามการตรวจสอบข้อมูลความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภาวะน้ำท่วม

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.>>> น.ส.สุขใจ  ชม [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายชายสิทธ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอปลาปาก พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากรับมอบดอกไม้จันทน์จากโรงเรียนบ้านดอนกลาง ต.มหาชัย จำนวน ๖๐๐ ดอก

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.>>> นายชายสิทธ์   [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายชายสิทธ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในพิธีเปิดในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.>>> นายชายสิทธ์   [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอปลาปาก ร่วมวางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๑๙ น. นายทศพร แก้วด [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมน.ส.โอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมพิจารณาโครงการเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบทบาทสตรี

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.>>> นายทศพร  แก้ว [...]
อ่านเพิ่มเติม

น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมวิทยากร ครู ข และครู ค ตำบลมหาชัย จัดอบรมตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยน Mindset ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.>>> น.ส.อังศุมาริ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยชาวจังหวัดนครพนม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.>>> ทีมเจ้าหน้าที [...]
อ่านเพิ่มเติม