พช.ปลาปาก – ลุย !! ขุดปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนพื้นที่ที่คืน หมู่ 3 ตำบลปลาปาก

พช.ปลาปาก – ลุย !! ขุดปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก – ลุย !! ขุดปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนพื้นที่ที่คืน หมู่ 7 ตำบลโคกสูง

พช.ปลาปาก – ลุย !! ขุดปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก – สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” กองทุนแม่บ้านนาอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลมหาชัย

พช.ปลาปาก – สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก – ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน (จังหวัดและอำเภอ) การดำเนินโครงการพัฒนาฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

พช.ปลาปาก – ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก – สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” กองทุนแม่บ้านปลาปากน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลปลาปาก

พช.ปลาปาก – สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก – สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” กองทุนแม่บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 ตำบลนามะเขือ

พช.ปลาปาก – สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก – สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” กองทุนแม่บ้านมหาชัย หมู่ที่ 2 ตำบลมหาชัย

พช.ปลาปาก – สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก – ติดตามการดำเนินโครงการ ส่งเสริมอาชีพทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโคกสูง

พช.ปลาปาก – ติดตามการดำเนินโครงการ ส่งเสริมอาชีพทอผ้าลา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก เจ๋ง !! คว้า 3 รางวัลใหญ่ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564

พช.ปลาปาก เจ๋ง !!  คว้า 3 รางวัลใหญ่ กิจกรรมเชิดชูเกียร [...]
อ่านเพิ่มเติม