พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามโครงการ “โคก หนอง นา” รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนที่สละสิทธิ์ ตำบลหนองเทาใหญ่

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามโครงการ “โคก หนอง นา” รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนที่สละสิทธิ์ ตำบลหนองเทาใหญ่

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามโครงการ “โคก หนอง นา” รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนที่สละสิทธิ์ ตำบลโคกสูง

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามโครงการ “โคก หนอง นา” รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนที่สละสิทธิ์ ตำบลกุตาไก้

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามโครงการ “โคก หนอง นา” รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนที่สละสิทธิ์ ตำบลนามะเขือ

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามโครงการ “โคก หนอง นา” รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนที่สละสิทธิ์ ตำบลกุตาไก้

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามโครงการ “โคก หนอง นา” รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนที่สละสิทธิ์ ตำบลหนองฮี

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามโครงการ “โคก หนอง นา” รอบอนุมัติเพิ่มเติมทดแทนที่สละสิทธิ์ ตำบลโคกสูง

พช.ปลาปาก – ลุย !! วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣 พช.ปลาปาก – ลงพื้นที่มอบ “ตะกร้ากำลังใจ” ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (นครพนมสร้างสังคม อุดมสข) ปี 2564

พช.ปลาปาก – ลงพื้นที่มอบ “ตะกร้ากำลังใจ” ครัวเรือนเป้าห [...]
อ่านเพิ่มเติม