“พช.ปลาปาก-ร่วมจัดทำพื้นที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ”

นครพนม : เมืองแห่งความสุข 🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ เศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“พช.ปลาปาก-ร่วมเตรียมจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ”

นครพนม : เมืองแห่งความสุข 🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ เศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“พช.ปลาปาก-จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลกุตาไก้ / ตำบลนามะเขือ”

นครพนม : เมืองแห่งความสุข 🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ เศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣 “พช.ปลาปาก-ติดตามโครงการ“น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน ตำบลมหาชัย”

นครพนม : เมืองแห่งความสุข @อำเภอปลาปาก : แดนสวรรค์ เศรษ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“พช.ปลาปาก-จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลมหาชัย ”

นครพนม : เมืองแห่งความสุข 🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ เศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“พช.ปลาปาก-จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลปลาปาก ”

นครพนม : เมืองแห่งความสุข 🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ เศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“พช.ปลาปาก-ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ”

นครพนม : เมืองแห่งความสุข 🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ เศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“พช.ปลาปาก-จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลโคกสว่าง / ตำบลหนองเทาใหญ่ ”

นครพนม : เมืองแห่งความสุข 🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ เศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“พช.ปลาปาก – รับมอบของขวัญพร้อมปฏิทินเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 จากธนาคารออมสิน”

นครพนม : เมืองแห่งความสุข🐠@อำเภอปลาปาก🐠 : แดนสวรรค์ เศร [...]
อ่านเพิ่มเติม