พช.ปลาปาก รับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ระดับอำเภอ หนุนใช้ข้อมูลสารสนเทศพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

พช.ปลาปาก รับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ. ปี 65 สนับสนุนการรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ชี้เป้าราษฎรผู้ยากไร้ เข้าแผนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปี 2566

พช.ปลาปาก ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ. ปี 65 สนั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก รับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลกุตาไก้ หนุนใช้ข้อมูลสารสนเทศพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

พช.ปลาปาก รับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก รับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลมหาชัย หนุนใช้ข้อมูลสารสนเทศพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

พช.ปลาปาก รับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก รับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลโคกสว่าง หนุนใช้ข้อมูลสารสนเทศพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

พช.ปลาปาก รับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี [...]
อ่านเพิ่มเติม

ปลาปากรวมน้ำใจ ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พื้นที่บ้านฮ่องโจด หมู่ 6 ตำบลโคกสูง

ปลาปากรวมน้ำใจ ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติส [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก รับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลโคกสูง หนุนใช้ข้อมูลสารสนเทศพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

พช.ปลาปาก รับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ปลาปาก รับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลปลาปาก หนุนใช้ข้อมูลสารสนเทศพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

พช.ปลาปาก รับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี [...]
อ่านเพิ่มเติม

พสกนิกรชาวปลาปาก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

พสกนิกรชาวปลาปาก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง [...]
อ่านเพิ่มเติม