‘พช.ปลาปาก สนองพระปณิธาน เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ มอบลายผ้าพระราชทาน ผ้าบาติกลาย แก่ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าบาติกอำเภอปลาปาก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา [...]
อ่านเพิ่มเติม

ทีมสร้างสุขจังหวัด/อำเภอ เยี่ยมเยียนครัวเรือนตามโครงการ”แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563

@ปลาปากแดนสวรรค์@ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 0 [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2563

@ปลาปากแดนสวรรค์@ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 0 [...]
อ่านเพิ่มเติม