สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอปลาปาก
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก ทางหลวงแผ่นดินที่ 2276 ต.ปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
เบอร์โทรศัพท์ 042-589054

อีเมล์ plapak@cdd.go.th

ช่องทางการติดต่อ เพิ่มเติม

FACEBOOK : https://m.facebook.com/cddplapak
LINE : https://lin.ee/tZ31bGV

(Visited 930 times, 1 visits today)