การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนธันวาคม 2562

เข้าชม 45 ครั้ง

@ปลาปากแดนสวรรค์@
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.>>>นายปรีชาพงศ์ ทองมี
นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ในการนี้ นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมดังกล่าว
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565#
😁Change for Good😁

(Visited 45 times, 1 visits today)