เตรียมความพร้อมสนับสนุนครัวเรือนยากจน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

@ปลาปากแดนสวรรค์@
วันที่ 6 ธันวาคม 2562>>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เตรียมความพร้อมสนับสนุนครัวเรือนยากจน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ”นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ณ บ้านวังกะเบา ม.4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565#
?Change for Good?

(Visited 76 times, 1 visits today)