ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ​ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปีพุทธศักราช​ 2562

เข้าชม 111 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562>> นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปีพุทธศักราช​ 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้
-​ พิธีทำบุญตักบาตร​ ณ วัดคณิศรธรรมิการาม
-พิธีกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
-​ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปลาปาก
โดยมี​ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ทั้ง ข้าราชการพลเรือน , ตำรวจ,ทหาร ,ผู้บริหารสถานศึกษา​ , กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ , กลุ่มพลังมวลชน, ตลอดจนประชาชน​เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ​ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ในการนี้ นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565#
😁Change for Good😁

(Visited 111 times, 1 visits today)