นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค อบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้

เข้าชม 45 ครั้ง

วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. >>>นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสพอ.ปลาปาก พร้อมนางสาวลัดดา ศรีบุรมย์ นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562 อบรมระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.62 จัดอบรมโดยบริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

(Visited 45 times, 1 visits today)